Promocja projektu

28 grudnia 2017 roku Zakład Produkcyjno-Handlowy „TOFLESZ” Leszek Tofil podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa, Umowę nr POPW.01.03.01-26-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych okapów kuchennych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”, Poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Przedmiot i cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo - rozwojowych oraz rozpoczęcie w wyniku wdrożenia produkcji innowacyjnych okapów kuchennych. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo wdroży na rynek okapy o unikalnych w skali międzynarodowej cechach - aseptyczność, brak pochłaniania wilgoci oraz niska emisja hałasu.

Wydatki ogółem: 3 838 953,00 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 3 121 100,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1 716 605,00 zł.
Vilpe - Cicha kuchnia

Oferta dla gastronomii

Oferta dla gastronomii

Zamów przez internet Dostawa prosto do domu

Zamów przez internet Dostawa prosto do domu

Strefa naszego klienta

 Strefa  naszego klienta
Koszyk

Twój koszyk jest pusty..